Velkommen til broderloge nr. 105 H.P. Hansen I.O.O.F.

 

Badge

 

H.P. Hansen er navnet på én af Odd Fellow's broderloger i Herning, som er beliggende i Mindegade.
Bygningen er hjemsted og deles i et fælleseje af broderlogen nr. 45 Enrico Dalgas og broderlogen nr. 105 H.P. Hansen.
Broderlogen er samlingssted for ca. 75 - 80 medlemmer, der i daglig tale benævnes som brødre.
Brødrene repræsenterer et meget bredt spektrum af både alder og erhverv i området Herning og Ikast-Brande kommuner, og tegner dermed et ganske dækkende billede at dette lokalsamfund.
Logen holder sine møder een gang ugentlig (mandage) i efterårssæsonen fra 1. september til 15. december og ligeledes i forårssæsonen fra 2. januar til 15. maj.
Et logemøde består altid af to dele, hvor den ene del finder sted i logesalen, - og den anden del i selskabslokalerne.
Den del af vore møder som finder sted i logesalen, afvikles efter en fast dagsorden, der er fælles for landets loger, med et indhold som beskæftiger sig med daglige ordensmæssige forhold, og som endvidere er reserveret til det såkaldte gradearbejde.
Gradearbejdet er et forum, hvor den etiske belæring er sat i centrum.
Derudover holdes der foredrag med dagsaktuelle informative eller kulturelle emner, af egne eller fremmede foredragsholdere.
Vore møder i logesalen er præget af alvor og værdighed, idet vi finder at dette er en forudsætning for at vort logearbejde, vil kunne give det udbytte, som Ordenens formål og idealer berettiger til.
Den del af vore møder som finder sted i selskabslokalerne, er i modsætning hertil præget af det frie og selskabelige samvær, som giver grobund for mangen en god diskussion, og som i høj grad er udviklende for et tæt og nært kendskab til hinanden. Således ses også mange livsvarige venskaber blive knyttet mellem brødre og deres familier.
Til et logemøde i en broderloge deltager kun mænd, - men ved visse lejligheder som f.eks. Festloge, julestemning, juletræ, og familieaften, og foredrag, inviteres hustruer og ledsagere også til at deltage.
Ud over det arbejde som udføres ved vore logemøder, har logen og dens brødre i adskillige år, involveret sig stærkt i forskellige humanitære tiltag i vores lokalområde.
Som nævnt ovenfor, har logen og ordenen, - som eet af sine formål, at fremelske nogle almengyldige leveregler, hos det enkelte medlem, hvilket gøres ved, - en tildeling af i alt tre grader, der normalt vil være tildelt indenfor de to første år af et medlemskab. Til hver af disse grader skal medlemmet påregne at skulle betale et rimelig beskeden beløb som hvert år fastsættes ved logens budgetlægning.
Derudover skal der påregnes udgifter til fortæring under det selskabelige samvær efter logens møder. Det er dog frivilligt, om man vil deltage i spisningen efter mødet.
Påklædning til logens almindelige møder er mørkt tøj med hvid skjorte og diskret slips, samt kjole og hvidt til festaftener, hvilket bl.a. vil sige ved festloger, tildeling af grader m.v.
Som nævnt ovenfor inviteres også hustruer eller ledsagere med til visse arrangementer i logen, hvilket vi finder er en vigtig del af vor samlede logeliv, da et godt logeliv altid vil forudsætte en positiv indstilling fra "den bedre halvdel".
Det her nævnte efterlader måske indtil flere ubesvarede spørgsmål. Hvis du derfor vil høre mere om Logen nr. 105 H.P. Hansen, er du velkommen til at kontakte logens overmester, - hvilket du kan gøre fra siden KONTAKT hvor der findes flere kontaktmuligheder til hvordan du kan uddybe dine ønsker.

Kontakt logen

Skal udfyldes.
Skal udfyldes.
Skal udfyldes.
Skal udfyldes.
Skal udfyldes.
Invalid Input